نمایش آگهی

کتاب سیستم های قدرت الکتریکی

کتاب سیستم های قدرت الکتریکی جلد دوم
کتاب سیستم های قدرت الکتریکی جلد دوم نوشته احد کاظمی, توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: فنی و مهندسی, مهندسی برق, پایداری سیستم های قدرت, کنترل توان اکتیو و فرکانس
این مجموعه جلد دوم کتاب « سیستم‌های قدرت الکتریکی» است .این کتاب به عنوان یک مرجع برای استفاده دانشجویان رشته مهندسی برق (گرایش قدرت) تالیف گردیده است. مطالب کتاب طوری تدوین شده است که برای دروس « بررسی سیستم‌های قدرت 1،2» در مقطع کارشناسی و تا حدودی برای دروس « کنترل توان راکتیو» و «بهره برداری از سیستم‌های قدرت » در مقطع کارشناسی ارشد مفید باشد.

مباحث کتاب سیستم های قدرت الکتریکی جلد دوم
کنترل توان اکتیو و فرکانس
کنترل توان راکتیو و ولتاژ
بهره برداری اقتصادی از سیستم های قدرت
اتصال کوتاه متقارن
اتصال کوتاه نامتقارن
پایداری سیستم های قدرت

قیمت : 22.000 تومان

تاریخ ارسال آگهی : 9 مهر 1399 ساعت 08:38