بگو: خداوند، یکتا و یگانه است؛﴿1﴾

خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می‌کنند؛﴿2﴾

(هرگز) نزاد، و زاده نشد،﴿3﴾

و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است!﴿4﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴿1﴾

اللَّهُ الصَّمَدُ﴿2﴾

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴿3﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴿4﴾

   
 
 
 

به یاد جانباز هشت سال دفاع مقدس محمد علی بارونی